Teràpia Vital

-El nostre mètode terapèutic-

Descripció del mètode

La Teràpia Vital és la metodologia que s’aplica a l’Institut i ha estat creada pel nostre fundador i director l’any 2004. Està especialment indicada per a que cada persona es converteixi en la principal protagonista de la resolució dels seus problemes i la superació dels seus conflictes.

La pròpia denominació emfatitza la idea que el benefici terapèutic es produeix perquè la persona aprèn a millorar positivant les seves vivències negatives. El procés terapèutic es centra en la identificació dels patrons de pensament limitant, l’assimilació dels problemes a través del patiment productiu i l’exercici de conductes d’autoafirmació que, adequadament aplicades, possibiliten la superació del patiment i el progressiu increment de la seguretat personal.

Antoni Bolinches
Principals idees-força del mètode
 • Primera: Allò que ens ajuda a millorar són els mals moments ben assimilats.
 • Segona: Cada individu pot convertir-se en terapeuta de si mateix.
 • Tercera: Com més participa la persona en el seu propi procés de superació personal més seguretat assoleix.

Decàleg de principis bàsics de la Teràpia Vital

 1. Cadascú pot ser el millor mestre de si mateix.
 2. Converteix la teva millor part en la teva major part.
 3. No hi ha creixement sense patiment.
 4. A l’escola de la vida, la gran mestra és la ferida.
 5. Aprèn dels teus errors i no en cometràs d’altres majors.
 6. Criticar als altres no ens millora a nosaltres.
 7. Canviar és vèncer inèrcies i crear tendències.
 8. Viure és arriscar-se, caure i aixecar-se.
 9. Quan fas el que has de fer, et converteixes en qui vols ser.
 10. El temps tot ho cura… si la persona madura.