Teràpia vital

Descripció del mètode

És una síntesi de determinats continguts dels models terapèutics de Sigmund Freud, Alfred Adler, Viktor E. Frankl, Carl R Rogers i Eric Berne, més les principals idees-força dels llibres d’autoajuda d’Antoni Bolinches . Està especialment concebuda per estimular el desenvolupament de potencials i afavorir la maduresa personal. S’aplica tant per resoldre problemes personals com per afavorir el bon funcionament de la parella.

Per ampliar informació consulteu el Glossari de Conceptes bàsics.