Orientació psicològica

Model d'intervenció

És un servei creat específicament per a donar suport a persones joves que necessitin desenvolupar les seves capacitats per a orientar-se cap a projectes de vida que els permetin sentir-se realitzades en l’àmbit personal i professional.

En aquest procés d’orientació, inspirat en la Teràpia Vital i desenvolupat en els llibres El secret de l’autoestima, Tens 4 Poders i Peter Pan pot créixer, les persones aprenen a conèixer-se millor i a confiar en les seves possibilitats mitjançant un procés d’autoanàlisi que les ajuda a potenciar els quatre factors de la seguretat: l’autoestima, l’autoimatge, l’autoconcepte i la competència sexual.

Coberta aquesta primera part del procés, s’estimulen els quatre poders personals susceptibles de ser desenvolupats: la intel·ligència constructiva, l’actitud positiva, la voluntat i la bondat. I d’aquesta manera, la persona queda facultada per a convertir-se en la principal protagonista del seu futur sabent afrontar, amb possibilitats d’èxit, les dificultats pròpies de la vida quotidiana.

Bibliografia de suport i referència: