El secret de l’autoestima

En aquest llibre plantejo una nova teoria de la seguretat que transcendeix el concepte d’autoestima. La idea bàsica que defensa és que la seguretat personal depèn de quatre factors: autoestima, autoimatge, autoconcepte i competència sexual. Partint d’aquesta base, proposo un mètode fàcil d’entendre i aplicar a través del qual tothom pot descobrir l’origen de les seves inseguretats i la manera de superar-les.

En aquest llibre plantejo una nova teoria de la seguretat que transcendeix el concepte d’autoestima. La idea bàsica que defensa és que la seguretat personal depèn de quatre factors: autoestima, autoimatge, autoconcepte i competència sexual. Partint d’aquesta base, proposo un mètode fàcil d’entendre i aplicar a través del qual tothom pot descobrir l’origen de les seves inseguretats i la manera de superar-les.