Tens 4 poders

Aquesta obra ens mostra, amb sorprenent claredat i adequada progressió, la manera de relacionar-nos millor amb nosaltres mateixos i de millorar durant el procés. En aquest nou llibre del prestigiós psicòleg i pensador humanista Antoni Bolinches, brillen en tota la seva esplendor les tres grans qualitats que caracteritzen l’autor: la seva habilitat per transmetre de forma pràctica els seus coneixements, la seva capacitat sintetitzadora i un estil literari clar i amè que, a aquest cas, es veu potenciat pels interessants aforismes propis i aliens que utilitza com a base argumental de les acreditades teories sobre la superació personal.
Es tracta, doncs, d’un assaig opcionalment didàctic en què l’autor aconsegueix comunicar amb gran eficàcia la manera de convertir les vivències en experiències i l’experiència en un grau de maduresa personal que ens apropa a la saviesa.

“Quan desenvolupes els teus quatre poders, aconsegueixes que allò que vols coincideixi amb allò que pots”

Aquesta obra ens mostra, amb sorprenent claredat i adequada progressió, la manera de relacionar-nos millor amb nosaltres mateixos i de millorar durant el procés. En aquest nou llibre del prestigiós psicòleg i pensador humanista Antoni Bolinches, brillen en tota la seva esplendor les tres grans qualitats que caracteritzen l’autor: la seva habilitat per transmetre de forma pràctica els seus coneixements, la seva capacitat sintetitzadora i un estil literari clar i amè que, a aquest cas, es veu potenciat pels interessants aforismes propis i aliens que utilitza com a base argumental de les acreditades teories sobre la superació personal.
Es tracta, doncs, d’un assaig opcionalment didàctic en què l’autor aconsegueix comunicar amb gran eficàcia la manera de convertir les vivències en experiències i l’experiència en un grau de maduresa personal que ens apropa a la saviesa.

“Quan desenvolupes els teus quatre poders, aconsegueixes que allò que vols coincideixi amb allò que pots”

Alguns continguts del llibre

Tot i que la intel·ligència en si mateixa no és la panacea de res, la seva expressió positiva és la solució per a tot. Serveix per estar millor amb un mateix i serveix per estar millor amb els altres, i aquestes dues virtualitats la converteixen en l’eina més potent que pot utilitzar l’ésser humà per conciliar les contradiccions, ja que només des de la congruència interna és possible activar la dinàmica que posa en marxa els mecanismes psicològics que converteixen les quatre facultats del potencial humà en poders efectius.

Actitud positiva

Forma d’afrontar l’acció des d’una disposició favorable perquè les tres parts del Jo consideren que la tasca a realitzar és adequada i realitzadora per a l’Adult.

Hi ha per tant una actitud primària en què s’expressa el temperament i una més elaborada que es va construint en interacció amb el medi i la forma de reaccionar davant les diverses vicissituds de la vida, entre la qual podem incloure la positiva, però que també podria donar lloc a la negativa, ja que totes dues no depenen només del que ens passa sinó de com ho gestionem. Perquè s’entengui la diferència vegem quina seria la definició operativa d’aquesta variant expressada també en llenguatge PAN.

Actitud negativa

Forma d’afrontar l’acció sense la disposició adequada perquè l’Adult no ha sabut o no ha pogut conciliar-se amb els altres dos estats del Jo.

Conclusió

Així doncs, la primera conclusió que podem treure de la comparació contrastada de les dues definicions, és que totes dues són producte del resultat de l’aplicació de si mateixes. O dit de manera més clara, com més congruència aconsegueix l’Adult en el diàleg interior que realitza per activar una determinada acció, més fàcil és que l’actitud es torni positiva i que aquesta disposició millori el resultat de la conducta posterior.

De moment el que convé tenir clar és que la voluntat sent tan important per a tot sembla que s’utilitza per a poc, la qual cosa crea un problema d’enorme envergadura, ja que les principals causes de la insatisfacció vital estan relacionades amb la manca de l’exercici de la voluntat. I com que sense voluntat no hi ha futur perquè és l’energia que ens ajuda a avançar, hem d’acceptar que, precisament perquè la fem servir poc, tots tenim grans reserves de tan preuat carburant. És més, per ressaltar la seva importància com a gran facilitadora de l’assoliment de les aspiracions personals, convé afegir que sempre està al servei del bé, ja que ningú no s’esforça per fer coses dolentes. Per això, acostumo a dir que les coses bones es fan gràcies a la voluntat i les dolentes per falta d’ella.

Variant de la bondat pròpia de les persones que van madurant amb l’edat, en realitzar les conductes d’autoafirmació suficients. La seva pràctica contribueix al procés de millora del subjecte, fins a constituir-se en un atribut característic de les persones sàvies. És un dels poders personals susceptible de ser desenvolupat.

En conseqüència, sabent que l’adequada gestió de la bondat és bona per a tots i dolenta per a ningú, és clar que el que ens convé és incrementar la bondat potenciant la maduresa, perquè només les persones madures queden en condicions d’exercir, de forma persistent, una bondat personal que es pugui traduir en benestar general.

“Em considero un home afortunat, res a la vida em va ser fàcil”

Sigmund Freud

Des de la perspectiva de la maduresa, el millor que podria passar a una persona és que, al voltant dels cinquanta anys, pogués començar a dir que està força satisfeta de la seva realitat i que s’identifica amb aquest aforisme de Freud, perquè això vol dir que ha anat aprenent de les coses que ha anat vivint, i que ha desenvolupat una cultura de l’esforç que li ha permès convertir-se en la principal protagonista de la seva fortuna. Aquestes dues raons poderoses justifiquen per si mateixa la selecció de la cita de Freud per fer el missatge final d’aquest assaig, encara que també hi ha dos motius addicionals. El primer és la seva força per transmetre, en clau paradoxal, lenergia que permet potenciar lefecte de totes les consignes, pautes i reflexions que componen el text. I el segon és que serveix perfectament per descriure l’esperit de com haurien de llegir-se els continguts per obtenir-ne la màxima rendibilitat.

La majoria de les persones, quan parlen de la manera com han superat les seves dificultats, s’hi refereixen en clau negativa, amb afirmacions del tipus: “Tot m’ha costat molt”, “he tingut mala sort a la vida”, ” Estic fart d’esforçar-me” i altres comentaris semblants en què evidencien el seu cansament i descontentament. En canvi Freud, en una mostra antològica del que significa positivar l’adversitat, ens diu que es considera un home afortunat perquè res a la vida li ha estat fàcil. No és estrany que amb aquesta actitud es convertís en la persona que ha sabut interpretar més i millor les complexitats del psiquisme humà, gràcies a la seva capacitat de convertir-se en analista de si mateix i aprendre a penetrar en les seves pròpies contradiccions d’una manera tan profunda i sistemàtica que va ser capaç de crear, a partir de la seva experiència vital, un mètode terapèutic que ha aconseguit projecció universal.

Per què no ens inspirem en la seva trajectòria, per què no ens convertim en artistes dels nostres propis problemes i n’aprenem? Aquesta és la pregunta que m’agradaria que et contestaré en positiu, perquè tots els continguts dels teus 4 poders estan orientats a crear les condicions que et permetran desenvolupar els teus potencials per orientar-te cap a on vulguis anar. Espero que tot el que he dit, o més exactament, tot el que comparteixis del que he dit sobre la manera com pots millorar-te, et permet convertir-te en la millor versió de tu mateix gràcies a la teva capacitat de fer-te algunes preguntes i de buscar les respostes al teu interior.

Alguns continguts del llibre

  1. Reconèixer els valors aliens és una bona base per començar a descobrir-ne els propis.
  2. Si confies en tu sense estar preparat, és que encara no estàs preparat per confiar en tu.
  3. Si no et destrueixes amb el patiment, acabaràs creixent.
  4. Tots podem millorar, tot és qüestió de perseverar.
  5. Desenvolupa la teva millor part, fins a convertir-la en la teva major part.
  6. Pregunta-li a la intel·ligència tot el que no pot aconseguir amb paciència.
  7. Escolta la raó perquè mai t’informarà amb mala intenció.
  8. Deixa que et guiï l’honestedat perquè ella t’orientarà cap a l’exercici de la bondat més gran.