TALLER INTENSIU

El canvi psicològic

-Aplicació pràctica dels continguts del llibre-

Objectius

  • Descobrir i superar els condicionaments limitants.
  • Descobrir els mecanismes de defensa.
  • Aprendre a fer servir el potencial de canvi.
  • Convertir-se en terapeuta d’un mateix.

Temari

  1. La persona condicionada.
  2. Els mecanismes de defensa social.
  3. Els mecanismes de defensa intrapsíquics.
  4. El canvi psicològic com a procés.
  5. La persona autorealitzada.

La intel·ligència la podem utilitzar per descobrir i resoldre problemes, però també per encobrir-los, tot depèn de com es faci servir. Per això, aquest taller ajuda a detectar els mecanismes de defensa que es converteixen en trampes psicològiques que, en lloc de afavorir la seguretat personal, només serveixen per incrementar la inseguretat.

Duració: 3 o 4 hores. Segons criteri de l’entitat organitzadora.
S’imparteix a petició de les institucions acadèmiques, culturals i professionals que ho sol·licitin.