CONFERÈNCIA

I jo per a què serveixo?

No totes les vocacions es converteixen en professions, ni totes les professions són vocacionals. Però, segons la teoria que defenso al meu llibre La felicitat personal, la vida laboral ocupa un lloc important en l’expectativa de la felicitat de la majoria de persones. Per això, en aquesta conferència faig una proposta per trobar feines que poden ser realitzadores, ja que parteixo de la base que totes les persones posseïm capacitats específiques que ens permeten ser més eficients en unes ocupacions que en d’altres.

Exposició del tema entre 50’ i 60’. Col·loqui amb els assistents entre 30’ i 40’.
– S’imparteixen a petició de les institucions acadèmiques, culturals i professionals que ho sol·licitin –