Psicologia Clínica

Model d'intervenció

Àrea d’atenció orientada al tractament de la inseguretat, els complexos, la falta d’al·licients vitals i la frustració existencial.

La peculiaritat principal del nostre enfocament és que el terapeuta és un facilitador del canvi que proporciona al client les eines psicològiques necessàries perquè ell es converteixi en el principal protagonista de la resolució dels seus conflictes. Per tant, el model està especialment indicat per a totes aquelles persones disposades a participar activament en el seu propi procés de millora personal.

Perquè el client assoleixi els seus objectius, el terapeuta posarà a la seva disposició i l’ensenyarà a utilitzar les quatre eines d’automillora que caracteritzen la Teràpia Vital: el diàleg intern, les conductes d’autoafirmació, el patiment productiu i les decisions crucials.

Aplicant el mètode adequadament, els tractaments solen durar una mitjana de deu sessions a partir de les quals la persona queda facultada per a seguir, de forma autònoma, el seu propi procés d’automillora fins a assolir els objectius que van motivar la seva demanda terapèutica.

Llibres relacionats amb el nostre enfocament que poden consultar: