L’enamorament

Enamoramiento

L’art d’enamorar és l’art de millorar

El que afavoreix que s’enamorin d’una persona és que no ho necessiti ni ho intenti. És una paradoxa, però és així. L’essencial és que tingui una bona autoestima perquè així actuarà d’una forma relaxada, assertiva, constructiva i amable, i això és el que afavoreix l’enamorament. En definitiva, quant millor està un amb si mateix, més fàcil és que els altres es trobin bé amb ella. I si entre aquestes persones que formen part del seu entorn, hi ha alguna amb la qual existeix una certa simpatia física i a més està disposada i disponible, llavors és quan pot produir-se l’enamorament.

En resum, la millor manera d’enamorar és enamorar a la teva manera, sempre que, en millorar tu hagis millorat la teva manera d’enamorar.