La Felicitat Personal

Felicidad personal


La meva teoria de la Felicitat Personal explica com cada persona pot ser la principal responsable de la seva pròpia felicitat.

La felicitat és caminar per la vida sobre dues “cames” vitals: la realització personal i l’amor harmònic. La congruència interna s’aconsegueix resolent les pròpies contradiccions i harmonitzant el plaer suficient amb el deure necessari de manera que ens convertim en persones madures i autorealitzades. I quan una persona se sent autorealitzada és molt fàcil que en aquest camí de la vida trobi el segon factor de la felicitat, que és l’amor harmònic.

En resum, per a ser feliços hem de convertir-nos en la millor versió de nosaltres mateixos perquè llavors, a més d’acceptar-nos millor, agradarem més als altres i ens resultarà més fàcil trobar l’amor harmònic.